– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Ikke glem studentene i fusjonsprosessen!

av: Terje Mørland

I forrige uke ble kvalitetssikringssystemet til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) underkjent av NOKUT, og de har nå seks måneder på seg til å utbedre manglene. Det er alvorlig at flere utdanningsinstitusjoner ikke har nok oppmerksomhet på å sikre utdanningskvaliteten i studiene sine.

HiOA er ikke den første utdanningsinstitusjon som de siste par årene har fått problemer med å få systemet sitt godkjent. NTNU, Høgskolen i Narvik og NLA Høgskolen har også støtt på utfordringer. Felles for dem er at vi ikke har kunnet vite om kvaliteten i hvert enkelt studieprogram er god, og om studentene får den utdanningen de og samfunnet forventer.

De utfordringene HiOA har med eget kvalitetssikringssystem kan på mange måter spores tilbake til at de har vært gjennom en lang og krevende fusjonsprosess. I tiden som kommer kan det bli mange slike prosesser rundt omkring i Norge, og i den anledning er det behov for å minne om noe vesentlig: Selv i fusjonsprosessen har dagens studenter krav på god oppfølging og en utdanning av god kvalitet! Styret og institusjonsledelsen må ikke miste dette av syne. Det burde være en selvfølge at en har en klar strategi for å sikre utdanningskvaliteten før, gjennom og i tiden etter fusjonen.

Med regjeringens SAKS-politikk er dette ekstra viktig å påpeke. Nå skal det samarbeides og sammenslåes for at kvaliteten skal bli bedre. Paradokset kan likevel bli at studiekvaliteten blir skadelidende i slike prosesser. Jobben med å forene ulike fagmiljøer og kulturer, skape fusjonsengasjement og forankre beslutningene er vanskelig og ressurskrevende. Det trengs bevisste prioriteringer dersom dette ikke skal gå ut over dagens studenter.

Jeg er trygg på at HiOA vil forbedre systemet sitt i løpet av de neste seks månedene, og at NOKUT vil se et system som sikrer studiekvaliteten ved høyskolens utdanninger. Men jeg forventer at ingen flere høyskoler eller universiteter kommer i samme situasjon. For det å sikre at utdanningskvaliteten de tilbyr er god, er en helt sentral oppgave for alle utdanningsinstitusjoner, enten de fusjonerer eller ei.

Share Del med andre
25 september 2014
Stikkord:

  Kommentarer:

  Terje Mørland

  Illustrasjon: Blogg © NOKUT


  Om denne bloggen

  Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

  NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


  Arkiv