– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • SFU-ordningen har fått eget magasin

    I magasinet løfter NOKUT frem prestisjeordningen Sentre for fremragende utdanning ved å synliggjøre SFU-sentrene, prosjekter og aktiviteter som bidrar til ny og innovativ undervisning.
  • Årets viktigste studentundersøkelse er tilbake

    I dag går NOKUT rett til studentene for å få kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning. Studiebarometeret gir nesten 60 000 studenter muligheten til å si hva de mener om kvaliteten på ...
  • Innvandrere raskere ut i jobb

    Flere innvandrere skal få tatt i bruk kompetansen sin, sånn at de raskere kan komme seg ut i jobb. For å få dette til utvikler NOKUT og IMDi et opplæringsopplegg rettet mot rådgivningstjenesten.