– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • Årets viktigste studentundersøkelse er tilbake

    I dag går NOKUT rett til studentene for å få kunnskap om tilstanden i norsk høyere utdanning. Studiebarometeret gir nesten 60 000 studenter muligheten til å si hva de mener om kvaliteten på ...
  • Innvandrere raskere ut i jobb

    Flere innvandrere skal få tatt i bruk kompetansen sin, sånn at de raskere kan komme seg ut i jobb. For å få dette til utvikler NOKUT og IMDi et opplæringsopplegg rettet mot rådgivningstjenesten.
  • Mangelfullt kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Oslo og Akershus

    NOKUT har funnet vesentlige mangler ved system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og vedtok 18. september å ikke godkjenne systemet. Høyskolen får nå en frist ...