– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • NTNUs system for kvalitetssikring av utdanningen godkjent

    NTNUs system for kvalitetssikring av utdanningen ble godkjent på NOKUTs styremøte 4. april. Godkjenningen kommer etter at NTNU har rettet opp manglene som ble avdekket i 2013, da universitetet ikke ...
  • Studentene på lærerutdanning og humaniora har lav studieinnsats

    Mange fagmiljøer innen høyere utdanning har lave faglige krav og forventninger til studentene. Mange studenter har også lave ambisjoner for studiene sine. Med 43 timer i uka bruker studenter ved ...
  • GSU-listen er oppdatert

    NOKUT har lagt inn endringer i GSU-listen. Endringene gjelder for følgende land: Barbados, Bhutan, England, Wales og Nord-Irland, Grenada, Guyana, Hellas, Italia, Jamaica, Moldova, Myanmar, Russland ...