– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Ønskjer du å vere sakkunnig?

Det å vere sakkunnig for NOKUT er eit viktig samfunnsoppdrag. Samtidig får du kjennskap til arbeidet vårt og innsikt i kva som skjer på utdanningsområdet innanfor fagfeltet ditt. Gjennom samarbeid med andre sakkunnige utvidar du også det faglege nettverket ditt.

Meir om å vere sakkunnig

Er du interessert i å vere sakkunnig for NOKUT, send ein kort omtale av kompetanse og erfaring, samt CV, til sakkyndig@nokut.no. Vi tek kontakt dersom det skulle bli aktuelt å nytte deg som sakkunnig.