– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Akkreditering for ny institusjonskategori

Institusjonar kan gjennom institusjonsakkreditering få utvida fullmakter. Dette gjer institusjonar gjennom å søkje NOKUT om akkreditering av ny institusjonskategori:

  • akkreditert høgskule
  • vitskapleg høgskule
  • universitet

NOKUT vurderer om institusjonen tilfredsstiller standardar og kriterium for akkreditering i den aktuelle kategorien. Dersom vi finn at dette er tilfelle, er det til slutt Kongen i statsråd som avgjer om ein institusjon blir flytt over i ny kategori.

Rettleiingsmøte for søknad om institusjonsakkreditering blir halde ved behov. Ta kontakt med prosjektleiar Helén Sophie Haugen for meir informasjon.


Rettleiar