– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Senter for framifrå utdanning (SFU)

Senter for framifrå utdanning er ei prestisjeordning for utdanning som blei oppretta i 2010. Status som SFU blir tildelt miljø som allereie kan vise framifrå kvalitet og innovativ praksis i utdanninga. Eit viktig krav til sentera er formidling av oppnådde resultat og kunnskapsspreiing. Sentera må ha tydelege planar for vidareutvikling og innovasjon.