– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Kontakt oss

 

E-post:

postmottak@nokut.no

Telefon:

21 02 18 00 (sentralbord for hele NOKUT)

Søk etter ansattes telefonnummer og e-postadresse

Pressehenvendelser

Åpningstider:

Kl. 8.00–15.30 (15. september–14. mai)
Kl. 8.00–15.00 (15. mai–14. september)

Faks:

21 02 18 01

Postadresse:

NOKUT
Postboks 578
1327 Lysaker

Besøksadresse:

Drammensveien 288

 

Avdeling for utenlandsk utdanning

For fagspørsmål om utenlandsk utdanning eller yrkeskvalifikasjoner

E-post:

utland@nokut.no

Telefon:

21 02 18 60

Telefontid:

Mandag og tirsdag kl. 12.00–15.00

Besøksadresse:

Drammensveien 288, Oslo
Se kart

Besøkstid:

Torsdag kl. 9.00–12.00

 

Betalingsinformasjon

Fakturaadresse:

NOKUT, Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer:

985 042 667MVA

Kontonummer:

8276 01 02373

 

Her finner du NOKUT:

Kartutsnitt NOKUT