– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Tilsynsavdelinga

NOKUT er kompetansesenter og tilsynsorgan for utdanningar ved norske universitet, høgskular og fagskular. Vi godkjenner nye studietilbod ved norske lærestader og fører tilsyn med rundt 4000 utdanningstilbod ved 190 lærestader.

Tilsynsavdelinga fører tilsyn med utdanningsverksemda ved universitet, høgskular og fagskular. Dette omfattar både kontroll med utdanningskvaliteten og kvalitetsarbeidet ved institusjonane og råd om utvikling.

Avdelinga består av tre seksjonar:

Seksjonen er leidd av fungerande seksjonssjef
Helén Sophie Haugen

Direkte telefon: 21 02 18 40
E-post: Helen.Haugen@nokut.no

[ - ]
Seksjonen er leidd av seksjonssjef
Stephan Hamberg

Direkte telefon: 22 53 05 29
E-post: Stephan.Hamberg@nokut.no
Bilete: Stephan Hamberg
[ - ]
Seksjonen er leidd av seksjonssjef
Hege Brodahl

Direkte telefon: 21 02 18 99
E-post: Hege.Brodahl@nokut.no
Bilete: Hege Brodahl
[ - ]

Bilete: Øystein Lund
Avdelinga er leidd av avdelingsdirektør
Øystein Lund
Mobiltelefon: 934 85 605
E-post: Oystein.Lund@nokut.no