– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Kommunikasjonsavdelinga

NOKUT jobbar aktivt for å auke kunnskapen om høgare utdanning og fagskuleutdanning i det norske samfunnet. Kommunikasjonsavdelinga leier og koordinerer samfunns- og mediekontakten til NOKUT.

Kommunikasjonsavdelinga skal medverke til at NOKUT når ambisjonen sin om å vere ein synlegare ambassadør for utdanningskvalitet i det norske samfunnet.

Kommunikasjonsavdelinga har hovudansvaret for utvikling av og publisering på:

Avdelinga har dessutan ansvar for nettsidene, intranettet, publikasjonane og den grafisk profilen til NOKUT.


I tillegg til kommunikasjonsdirektøren, består avdelinga av følgjande personar:

Seniorrådgivar kommunikasjon
Nina Fjelde

Direkte telefon: 21 02 18 95
E-post: Nina.Fjelde@nokut.no

 

Nettredaktør – seniorrådgivar kommunikasjon
Karine Kristiansen

Direkte telefon: 21 02 18 38
E-post: Karine.Kristiansen@nokut.no

Bilete: Karine Kristiansen

Seniorrådgivar kommunikasjon
Lene Beate Ruud

Direkte telefon: 21 02 18 94
E-post: Lene.Ruud@nokut.no

Bilete: Lene Beate Ruud

Rådgivar kommunikasjon
Emilie Valebjørg

Direkte telefon: 21 02 18 87
Mobiltelefon: 930 399 73
E-post: Emilie.Valebjorg@nokut.no

Bilete: Emilie Valebjørg

Bilete: Gard Sandaker-Nielsen
Avdelinga er leidd av kommunikasjonsdirektør
Gard Sandaker-Nielsen
Mobiltelefon: 951 57 471
E-post: Gsn@nokut.no