– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Avdeling for utgreiing og analyse

Avdeling for utgreiing og analyse gjennomfører evalueringar, utgreiingar og analysar for å få fram, samanstille og formidle kunnskap som institusjonane og styresmaktene kan ha nytte av i utviklingsarbeidet sitt.

Avdelinga skal òg bidra til å vidareutvikle verkemidla til NOKUT og er NOKUT sin ressurs for statistikk og kvantitative data. I tillegg har avdelinga ansvar for senter for framifrå utdanning (SFU) og Utdanningskvalitetsprisen. Avdelinga samarbeider både med andre avdelingar i NOKUT og med eksterne om enkeltprosjekt.


Analyse- og utgreiingsarbeidet til NOKUT

NOKUT utfører analyse- og utgreiingsarbeid for å auke kunnskapen om forhold som er viktige for godkjenningsfeltet. I tillegg arrangerer vi konferansar og seminar.

Bilete: Ole-Jacob Skodvin
Avdelinga er leidd av avdelingsdirektør
Ole-Jacob Skodvin
Direkte telefon: 21 02 18 29
Mobiltelefon: 975 25 062
E-post: Ole-Jacob.Skodvin@nokut.no