– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Avdeling for utanlandsk utdanning

NOKUT er nasjonalt kompetansesenter og godkjenningsmyndighet for utanlandsk høgare utdanning. Vi mottek årleg over 6 000 søknader om godkjenning av utanlandsk utdanning. NOKUT koordinerer, gir råd og informerer om utanlandsk utdanning og dei norske godkjenningsordningane.

Avdeling for utanlandsk utdanning behandlar søknader om godkjenning av utanlandsk utdanning. Avdelinga har oversikt over norsk og internasjonal godkjenningspraksis og varetek Noregs forpliktingar og interesser på området, både nasjonalt og internasjonalt.

Avdelinga består av fire seksjonar:

Seksjonen er leidd av seksjonssjef
Joachim Gümüs Kallevig

Direkte telefon: 21 02 18 16
E-post: Joachim.Gumus.Kallevig@nokut.no
Bilete: Joachim Gümüs Kallevig

[ - ]
Seksjonen er leidd av seksjonssjef
Hanne-Gerd Nielsen 

Direkte telefon: 21 02 18 56
E-post: Hanne-Gerd.Nielsen@nokut.no
Bilete: Hanne-Gerd Nielsen

[ - ]
Seksjonen er leidd av fungerande seksjonssjef
Silje Molander 

Direkte telefon: 22 53 05 28
E-post: Silje.Molander@nokut.no
Bilete: Silje Molander

[ - ]
Seksjonen er leidd av fungerande seksjonssjef
Marina Malgina

Direkte telefon: 21 02 18 07
E-post: Marina.Malgina@nokut.no
Bilete: Marina Malgina

[ - ]

Bilete: Stig Arne Skjerven
Avdelingen er leidd av
direktør for utanlandsk utdanning
Stig Arne Skjerven
Direkte telefon: 21 02 18 64
Mobiltelefon: 416 34 034
E-post: Stig.Arne.Skjerven@nokut.no