– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

NOKUTs publikasjonar

NOKUTs publikasjonar inneheld publikasjonar og andre resultat frå arbeid ved alle avdelingane i NOKUT. Publikasjonsoversikta skal synleggjere NOKUTs tilsynsverksemd, utgreiingar og analysar, og skal gjere det enkelt å finne det NOKUT publiserer.