– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Det norske utdanningssystemet

Det norske utdanningssystemet strekkjer seg frå barnehage til ph.d.-gradar. NOKUT har ansvaret for å kvalitetssikre den delen som gjeld høgare utdanning og fagskuleutdanning i Noreg. I tillegg er NOKUT kontaktpunkt for det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.