– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Sakkunnige

Sakkunnige står for den faglege vurderinga i NOKUT sine saker. Sakkunnige vurderingar ligg til grunn når NOKUT kan tildele eller inndra rettar til fagskular gjennom godkjenning av nye fagskuletilbod og fagområde, samt tilsyn med godkjente fagskuletilbod.

Les meir om sakkunnig vurdering og det å vere sakkunnig for NOKUT: