– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanninga

Søk

Søknadsskjema

NOKUT har nytt søknadssenter.

For å kome inn på sida må du sende ein e-post til fagskole@nokut.no.

I e-posten må det stå:

  • Namn på tilbydar
  • Namn og fagskulepoeng på utdanninga de skal gjere endringar i
  • Kva slags vesentleg endring som blir søkt godkjent

De vil få tilsende ei lenke for endringssøknaden, samt ytterlegare informasjon.

Spørsmål kan også rettast til fagskole@nokut.no.