– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • Nord universitet får tid til å omstille seg

    Nord universitet har utfordringar med å oppnå kvalitet på linje med samanliknbare universitet og med å oppfylle Kunnskapsdepartementets nye og strengare krav til universitetsstatus, viser NOKUTs ...
  • NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger

    I januar 2017 lanseres NOKUTs kvalifikasjonsvurdering for flyktninger. Vurderingen er et supplement til NOKUTs generelle godkjenning og finansieres av Kunnskapsdepartementet.
  • To nye lærermastere akkreditert

    De nye masterutdanningene for grunnskolelærere ved NLA Høgskolen og Høgskolen i Østfold er nå akkreditert av NOKUT. Høgskulen i Volda fikk tilsagn om akkreditering. De må sende inn ny dokumentasjon ...