– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning

Dette er en godkjenningsordning for deg som har høyere utdanning fra utlandet.

Godkjenningsordningen innebærer at vi vurderer utdanningen din opp mot det norske utdanningssystemet. Hvis utdanningen din kan godkjennes som høyere utdanning i Norge, vil du få en vurdering som beskriver utdanningens lengde, antall studiepoeng og om den tilsvarer for eksempel en bachelorgrad, mastergrad eller ph.d. Du får ingen faglig vurdering av utdanningen din gjennom denne godkjenningsordningen. NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning er frivillig og er ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.


Søk NOKUTs generelle godkjenning

Informasjon om saksbehandlingstid

Vanligvis tar det omtrent to måneder fra vi har mottatt alle dokumentene vi trenger, til søknaden er ferdig behandlet. På grunn av innføring av nytt saksbehandlingssystem kan saksbehandlingstiden i en overgangsperiode være opp mot fire måneder. Hvis du har mottatt en e-post med saksnummer, er søknaden din mottatt.


Spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om generell godkjenning av høyere utdanning. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss.