– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sakkyndige

NOKUTs vedtak om utdanningskvalitet og høyere utdanning støtter seg i stor grad på faglig vurdering og råd fra uavhengig sakkyndige. Sakkyndige står for den faglige vurderingen i NOKUTs saker.

Sakkyndige vurderinger ligger til grunn når NOKUT kan tildele eller frata institusjoner rettigheter gjennom akkreditering, evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning og tilsyn med eksisterende studier. I tillegg benytter vi sakkyndige når vi tildeler status som Senter for fremragende utdanning og deler ut Utdanningskvalitetsprisen. NOKUT bruker også sakkyndige i godkjenningsordningen for personer uten verifiserbar dokumentasjon av utenlandsk, høyere utdanning (UVD-ordningen).


NOKUTs saksbehandling

Mer om sakkyndig vurdering og det å være sakkyndig for NOKUT:

Insentivordninger

Godkjenning av utenlandsk utdanning


Ønsker du å være sakkyndig?

Finn informasjon om hvordan du søker.