– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Sentre for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010.

Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.

1. november fikk ordningen fire nye sentre: CCSE, CEFIMA, ENgage og ExcITEd. (Se bilder fra utdelingen.)

Etter første søknadsrunde valgte ekspertkomiteen ut ni finalister som gikk videre til finalerunden og etter institusjonsbesøk i sommer ble komiteen enige i fire nye sentre.

Sentrene ble avslørt på Utdanningsfesten 1. november og er fordelt på Universitetet i Oslo, Høgskolen i Lillehammer og NTNU.

Les komiteens tilbakemeldinger:

Mer informasjon om hvert av sentrene kommer snart.

Les mer om 2016-utlysningen.Åtte sentre har status som Sentre for fremragende utdanning:

Les mer om SFU-ordningen