– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter 2012

Under finner du en oversikt over nyhetssaker fra 2012.

 • "En mastergrad er ikke en mastergrad"

  Statlige og private høgskoler har etter innføringen av Kvalitetsreformen i 2003 hatt anledning til å etablere mastergrader etter søknad til NOKUT om akkreditering av studiet.

  19.12.2012

 • Konferanse om utenlandsk utdanning 2013: Påmeldingen har startet

  Påmeldingen til konferansen ”En utdannet verden på vandring” er nå i gang. Konferansen blir arrangert over to dager, 31. januar og 1. februar, på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

  17.12.2012

 • Forslag om tre nye SFU-er i 2013

  I statsbudsjettet for 2013 er det foreslått å bevilge penger til tre nye Sentre for fremragende utdanning. Hvis forslaget blir vedtatt, vil NOKUT lyse ut konkurranse om tre nye sentre tidlig i 2013.

  21.11.2012

 • Viktige frister for fagskolene

  Statssekretær Ragnhild Setsaas kom på årets fagskolekonferanse med viktige frister for fagskolenes arbeid med å innføre gode læringsutbyttebeskrivelser.

  16.11.2012

 • Fagskolekvalitet – hva er det?

  De neste to dagene samles 215 representanter fra fagskoler, studenter, myndigheter og arbeidslivet i Stavanger. Der skal de diskutere utdanningsplaner basert på læringsutbyttebeskrivelser og arbeidslivets behov. Årets fagskolekonferanse er i gang.

  14.11.2012

 • Lokomotivførerutdanningen godkjent

  Lokomotivførerutdanning ved Norsk jernbaneskole tilfredsstiller NOKUTs krav til fagskoleutdanning. Det vedtok NOKUTs styre 1. november.

  01.11.2012

 • Fagskolekonferansen ser på kvalitet og kvalifikasjon

  NOKUTs konferanse for fagskoler er i år lagt til Stavanger 15. og 16. november. Tema er kvalitet og kvalifisering. Har du husket å melde deg på?

  12.10.2012

 • Økt ramme for NOKUT og utlysning av ny SFU

  Forslaget til statsbudsjett innebærer seks millioner kroner mer til NOKUT neste år. I tillegg foreslås det å opprette tre nye SFU-sentre. Det planlagte IKT-løftet for raskere og mer kostnadseffektiv søknadsbehandling, er imidlertid ikke nevnt.

  08.10.2012

 • Utfordrer nettbasert læring den tradisjonelle tavleundervisningen?

  Gode, nettbaserte utdanningstilbud bidrar til å demokratisere adgangen til utdanning. Er den teknologiske utviklingen nå kommet så langt at den også truer tradisjonell høyere utdanning på campus?

  05.10.2012

 • NOKUT moderniserer utenlandsområdet

  Første skritt i moderniseringen er redesign av nettsidene og styrking av NOKUT som nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning. Deretter kommer nye søketjenester på nett som skal gjøre det lettere å søke om godkjenning.

  02.10.2012

 • Flere utdanninger med mangler

  Utdanningstilbudene ved fire av fem læresteder NOKUT nå har revidert, tilfredsstiller ikke de nasjonale kravene. NOKUT vedtok derfor 13. september å sette en endelig frist for at de må ha alt i orden. Hvis ikke må studiene legges ned.

  13.09.2012

 • To nye forskerutdanninger akkreditert

  Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Oslo og Akershus har begge fått akkreditert de planlagte forskerutdanningene. Det vedtok NOKUTs styre 13. september.

  13.09.2012

 • NOKUT i tall

  Interessert i å følge med på hvor mange godkjenninger NOKUT gjør hvert år? Sjekk NOKUTs nye oversikt over nøkkeltall for virksomheten.

  30.08.2012

 • Mangfold i fagskolepraksisen

  Praksisordningene ved fagskolene er i stor grad tilpasset det faglige innholdet, studentenes yrkeserfaring og mulighet for permisjon fra jobben. Fagskolene må imidlertid informere studentene bedre om ordningene, viser ny NOKUT-rapport.

  23.08.2012

 • Forenkler søkeprosessen for fagområde

  NOKUTs forbedrede søknadsskjema for godkjenning av fagområde er nå tilgjengelig på nettsidene våre. Søknadsfrist i høst er 15. september.

  12.08.2012

 • Ekstrabevilgning til NOKUT

  NOKUT har fått en liten tilleggsbevilgning for 2012. Den vil hjelpe oss til å sette i gang søknadsbehandlingen av fagskole og høyere utdanning igjen. Samtidig kan vi redusere saksbehandlingstiden på godkjenning av utenlandsk utdanning.

  28.06.2012

 • Bedre kvalitetssikring av fleksible utdanninger

  Nesten ti prosent av dagens studenter ved universiteter og høyskoler tar såkalte fleksible utdanninger. Denne utdanningsformen gir institusjonene noen kvalitetsutfordringer sammenlignet med tradisjonell campusutdanning.

  19.06.2012

 • Diakonhjemmet Høgskole med forskerutdanning

  Diakonhjemmet Høgskole får Norges første forskerutdanning innen diakonale og verdibaserte fag. Dette vedtok NOKUTs styre 12. juni 2012.

  12.06.2012

 • Revidering av lokomotivførerutdanning ved Norsk jernbaneskole

  NOKUTs styre vedtok 12. juni at "lokomotivførerutdanning" ved Norsk jernbaneskole ikke tilfredsstiller NOKUTs krav til fagskoleutdanning.

  12.06.2012

 • Falske akkrediteringer er et økende problem

  I serien NOKUTs utredninger og analyser publiseres nå rapporten "Internasjonal fremvekst av et akkrediteringsregime innen høyere utdanning, og siste skudd på stammen: falske akkrediteringer".

  08.06.2012

 • NOKUT rammet av streik

  Rundt en fjerdedel av NOKUTs tilsatte er i streik. Vi beklager de ulempene dette får for brukerne våre.

  29.05.2012

 • Første Senter for fremragende utdanning åpnet

  - NOKUT vil følge arbeidet og kunnskapsutviklingen i ProTed med stor interesse. Vi har store forventninger til senterets videre arbeid, sa NOKUT-direktør Terje Mørland i gratulasjonstalen ved åpningen av det første senteret for fremragende utdanning.

  03.05.2012

 • NOKUT med nye vedtaksbrev

  NOKUTs vedtaksbrev for utenlandsk utdanning fikk 2. mai en ansiktsløftning. – Vi håper de nye brevene vil bidra til at det blir enklere å forstå hvordan utenlandsk utdanning blir godkjent i Norge, sier konstituert avdelingsdirektør Rolf Lofstad.

  03.05.2012

 • Fagskolestudentene med egen organisasjon

  Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er stiftet. – NOKUT gratulerer fagskolestudentene med egen organisasjon. Vi håper den blir en viktig samarbeidspart for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningen, sier direktør Terje Mørland.

  02.05.2012

 • Ønsker kontinuerlig kvalitetsutvikling av studietilbudene

  NOKUT lanserer ny modell for tilsyn med godkjente studietilbud. – Modellen vil bidra til at vi får et bredt og utviklingsorientert tilsyn av utdanningskvaliteten ved studiestedene, sier Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør i Tilsynsavdelingen.

  30.04.2012

 • NOKUT søker direktør for utenlandsk utdanning

  NOKUT skal styrke rollen som kompetansesenter for godkjenning av utenlandsk utdanning. Som ledd i en strategiprosess skal vi samle og organisere feltet i en ny avdeling. Vi søker nå etter direktør for den nye avdelingen.

  27.04.2012

 • Utdanningskvalitetsprisen 2012

  Årets utdanningskvalitetspris gjekk til Høgskolen i Lillehammer, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik. Prisane blei delte ut av kunnskapsminister Kristin Halvorsen på NOKUT-konferansen for høgre utdanning.

  25.04.2012

 • NOKUT-portalen lansert

  - Med NOKUT-portalen ønsker vi å bidra til at indikatorer for kvalitet i utdanning og forskning blir lettere tilgjengelig, sa Ole-Jacob Skodvin, NOKUTs avdelingsdirektør for utredning og analyse, under lanseringen av NOKUT-portalen i dag.

  25.04.2012

 • Heftig og begeistret

  Nær 400 deltakere skal i de to neste dagene delta på NOKUTs årlige konferanse om høyere utdanning.

  25.04.2012

 • En historisk dag for fagskolene

  Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører er den første fagskolen i Norge med fullmakt til å opprette utdanningstilbud uten å søke NOKUT om godkjenning først. Dette vedtok NOKUTs styre 24. april 2012.

  24.04.2012

 • Kø i NOKUTs søknadsbehandling for etablering av nye utdanningstilbud

  NOKUT har mottatt 72 søknader om å etablere nye fagskoletilbud og 28 søknader om akkreditering av studier på høyere utdanningsnivå til søknadsfristene i februar og mars.

  30.03.2012

 • Evaluering av kvalitetssikringssystemer

  NOKUT godkjente 14. februar kvalitetssikringssystemet ved Norges idrettshøgskole

  14.02.2012

 • Søknader om ph.d.-akkrediteringer

  NOKUT godkjente 14.februar søknader om akkreditering av doktorgradsstudier fra Høgskolen i Hedmark (HiHm), Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ytterligere en søknad fra HiOA ble avslått.

  14.02.2012

 • Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?

  Dette er temaet på årets NOKUT-konferanse om høyere utdanning, som finner sted i Oslo Kongressenter (Folkets hus) onsdag 25. og torsdag 26. april. Det er nå over 300 påmeldte men fortsatt mulig å melde seg på.

  09.02.2012

 • 17 søknader til Utdanningskvalitetsprisen 2012

  Innen fristen for å søke om tildeling av Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2012 gikk ut 1. februar, hadde NOKUT mottatt 17 søknader fra i alt 15 institusjoner.

  08.02.2012

 • Bred forståelse av FoU-begrepet kan gi bedre utdanningskvalitet

  Dette er en hovedkonklusjon i en ny NOKUT-rapport som analyserer resultatene fra tre tidligere NOKUT-evalueringer av profesjonsutdanninger, allmennlærer- (2006), ingeniør- (2008) og førskolelærerutdanningene (2010).

  01.02.2012

 • Faglege anbefalingar for kvalitetsutvikling i høgre utdanning

  Ein ny NOKUT-rapport er ein gjennomgang av anbefalingar frå sakkunnige komitear og resultat frå ei spørjeundersøking og intervju med leiarar og fagpersonar i institusjonar som hadde ansvar for akkrediteringssøknader i åra 2003-2009.

  09.01.2012

 • Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring fastsatt

  Som nasjonalt kontaktpunkt til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket skal NOKUT ivareta kontakten mellom det norske kvalifikasjonsrammeverket og andre lands rammeverk.

  09.01.2012