– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hvordan bruke Studiebarometeret.no

Studiebarometeret.no inneholder resultater fra den nasjonale studentundersøkelsen om studiekvalitet. Her kan du sammenligne studentenes syn på kvaliteten ved ulike studieprogram.

Nedenfor finner du en bruksanvisning til Studiebarometeret.no.

På Studiebarometerets forside kan du finne de studieprogrammene du er interessert i via tre innganger:

 • skriv navnet, eller deler av navnet, på studieprogrammeti søkefeltet øverst på portalen
 • velg ett av de åtte fagfeltene (med grafiske symboler) eller én av de underliggende faggruppene
 • velg institusjon og deretter fagfelt og/eller faggruppe i nedtrekksmenyen nederst på portalen

Søkeresultatet gir deg oversikt over alle studieprogrammer som kvalifiserer til søkekriteriene dine.

Klikk på studieprogramnavnet for å se studieprogrammets resultater. Indeksverdiene vises øverst på siden, resultater for enkeltspørsmål finner du ved å skrolle nedover. Svarskalaen går fra 1–5, med 5 som beste score.

For noen programmer med få svarende siste år, vises sammenslåtte tall med året før. Mer informasjon under Om terskelverdier og sammenslåtte programmer. Mer informasjon under Om terskelverdier og sammenslåtte programmer.

Avgrens søket ditt

Du kan avgrense søket ved å velge i menyen på venstre side. Husk å trykk på Oppdater søk.

Sammenlign studieprogrammer

Studiebarometeret.no lar deg også sammenligne studieprogrammer innenfor samme faggruppe.

For å sammenligne trykker du Legg til til høyre på søkeresultatsiden. Programmene du velger legges til "Dine valgte studieprogrammer". Du kan velge så mange studieprogrammer du ønsker, men bare sammenligne tre om gangen, ved å trykke på "Sammenligne". Du kan ikke sammenligne studieprogrammer på tvers av faggrupper.

Tidsserier

Du kan få frem tidsserier ved å hake av i boksen Vis historiske data til høyre på siden med svardataene. Betingelsen er at studieprogrammet har mange nok svar i hvert av årene det kan finnes data for.

Svarfordeling og standardavvik

Du kan få frem svarfordeling, antall svarende og standardavvik på hvert enkelt spørsmål for ett studieprogram ved å klikke på lenken under søylediagrammene. Dette betinger at bare ett studieprogram er valgt, og at programmet har mange nok svar. Se under:


Illustrasjon: Lenke til Detaljert informasjon

[ - ]

Studiebarometeret kan hjelpe deg i valget av studieprogram.

 • Vet du hvilket studieprogram du vil gå på? Finn studieprogrammet og se hva studentene som går der mener om kvaliteten.
 • Vil du finne ut hvor i landet en bestemt type utdanning gis? Let deg fram via grupperingene på førstesiden.
 • Er du interessert i flere studieprogrammer? Sammenlign hva studentene mener om dem!
 • Vet du ikke hvor du vil studere? Sammenlikn studieprogram ved ulike institusjoner!

Studiebarometeret.no kan hjelpe deg til å velge studium på høyskole eller universitet. I nettportalen finner du informasjonen om hva studentene mener om kvaliteten på studieprogrammet du er interessert i.

Studiebarometeret.no gir deg faktaopplysninger om studieprogrammene, for eksempel om de tilbys på bachelor- eller mastergradsnivå, antall studiepoeng, antall studenter totalt, undervisningsspråk og organisering (campusbasert, desentralisert utdanning, nettbasert). Du finner også direkte lenker til institusjonenes nettsider.

Det er viktig å være klar over at studentenes oppfatninger bare utgjør én side ved studiekvalitet.

Studiebarometeret.no inneholder bare studieprogrammer på bachelor- og mastergradsnivå. Høgskolekandidat og årsstudium er ikke med.

Andre kilder

 • NOKUT – Studiesøker / student finner du informasjon om blant annet det norske utdanningssystemet og godkjente studietilbud.
 • Mer informasjon om de enkelte studietilbudene kan du finne på lærestedenes egne nettsider.
 • Utdanning.no er en nasjonal nettportal for utdanning og karriere, og har oversikt over utdanningstilbudet i Norge. Utdanning.no gir blant annet god faktainformasjon om ulike studietilbud, opptaksgrunnlag og ulike yrker.
 • Samordna opptak koordinerer opptak til grunnutdanninger ved 45 høyskoler og universiteter. Her finner du informasjon om opptaksgrunnlag til ulike utdanninger, hvilken dokumentasjon som kreves og hvordan du søker.
[ - ]

På Studiebarometeret.no kan du undersøke resultatene for studieprogrammet ditt, og sammenligne resultatene med studieprogram innad ved lærestedet eller ved andre læresteder. Resultatene gir en indikasjon på hva studentene mener om kvaliteten ved ulike sider av studieprogrammene. Studenter og tilsatte ved høyskoler og universiteter kan bruke resultatene til å arbeide videre med kvaliteten i studiene.

Tidsserier

Du kan se hva studenter har svart på undersøkelsen i tidligere år ved å hake av boksen "Vis historiske data" til høyre på siden med svardataene. Betingelsen er at studieprogrammet har mange nok svar i hvert av årene det kan finnes data for.

Detaljer

Hvis du vil se detaljerte svardata for ett studieprogram, klikker du på URL'en til høyre under søylediagrammene /klikk på «Detaljert informasjon under søylediagrammene. Her vises svarfordeling, antall svarende og standardavvik for hvert enkelt spørsmål. Dette betinger at bare ett studieprogram er valgt.

Institusjonene får data

Lærestedene får rapporter med grafiske framstillinger av resultatene samlet og for hvert av sine egne studieprogrammer. I tillegg sendes anonymiserte individdata for eget lærested. Til sammen gir denne informasjonen lærestedene et tilfang av data som kan brukes i arbeidet med å sikre og videreutvikle kvaliteten i egne studieprogrammer.

[ - ]
Logo: Studiebarometeret