– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Databaser og oversikter

På denne siden finner du en liste over databaser og oversikter. Listen er i alfabetisk rekkefølge.
 • Akkrediterte institusjoner
  Akkreditering er en faglig vurdering av om en høyere utdanningsinstitusjon fyller et gitt sett av standarder og kriterier.
 • Akkrediterte studietilbud
  Her finner du alle studietilbud som er akkreditert siden NOKUT startet opp virksomheten i 2003.
 • Dokumentasjonskrav
  I denne databasen finner du detaljert informasjon om hvilke utdanningsdokumenter som er nødvendige for en vurdering av en utenlandsk utdanning.
 • Godkjente fagområder
 • Godkjente fagskoletilbud
  Her finner du alle fagskoletilbud som er godkjent av NOKUT.
 • GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere)
  Denne listen brukes av norske universiteter og høyskoler ved opptak til utdanning. I tillegg brukes den når NOKUT vurderer søknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning.
 • NOKUT-portalen
  NOKUT-portalen inneholder indikatorer som er relevante og viktige for å kunne vurdere kvaliteten i høyere utdanning, og utgjør en viktig del av datagrunnlaget NOKUT trenger i tilsynsarbeidet sitt.
 • NOKUTs landdatabase
  Opplysningene i databasen gir en oversikt over utenlandske utdanningssystemer og omtaler de mest vanlige gradene i studielandet. I tillegg gir den en oversikt over hovedprinsippene for godkjenning i Norge.
 • Utenlandske studiesteder
  Du vil normalt kunne få akademisk godkjenning for en universitets- eller høyskoleutdanning som du har tatt, eller ønsker å ta, ved ett av studiestedene i denne databasen.
 • Yrkesliste – lovregulerte yrker

 

Relatert informasjon

Savner du en database eller en oversikt?

Kontakt: webmaster@nokut.no