– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for fagskoler deles ut hvert år. Prisen er på 1 million kroner og forvaltes av NOKUT. Prisen kan deles på flere tiltak, men kan ikke tildeles enkeltpersoner.

Representanter fra fagskolene er velkomne til å delta på fagskoleseminar 12. september på Gardermoen. Der vil det bli gitt informasjon om kriteriene og prosessen.

NOKUT inviterer alle fagskoler til å nominere tiltak ved egen institusjon til Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017.

Se utlysning av Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017