– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Sakkyndige

Sakkyndige står for den faglige vurderingen i NOKUTs saker. Sakkyndige vurderinger ligger til grunn når NOKUT kan tildele eller frata fagskoler rettigheter gjennom godkjenning av nye fagskoletilbud og fagområder, samt tilsyn med godkjente fagskoletilbud.

Les mer om sakkyndig vurdering og det å være sakkyndig for NOKUT: